top of page

Önemli Tarihler

Son Özet Gönderim : 7 Aralık 2022
Son Kayıt Tarihi : 8 Aralık 2022
Son Tam Metin Gönderim : 13 Aralık 2022
Oturum Tarihleri : 13 - 17 Aralık 2022
Kitapların Yayınlanması : 30 Aralık 2022
                                         

bottom of page