KONGRELERİMİZ DOÇENTLİK, ATAMA VE YÜKSELME KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

Kongremizde 5 farklı ülkeden konuşmacılar katılacaklardır.

Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.

Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.

Hakem raporları arşivlenmektedir. Kongremizin yeni teşvik kriterlerine uygun olup olmayacağı kayıtlar bitene kadar söylenememektedir. Hocalarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için bu durumu gözönünde bulundurmaları faydalı olacaktır.